Ten Desselaer

Basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 en 9

Onze facebookpagina al bezocht?

Facebook

Onze facebookpagina al bezocht?

Zoek

Vacatures voor 2020 - 2021

 

 

 

Contact Info

BuBaO Ten Desselaer
Klein Park 4
3360 Lovenjoel

info 

016 85 21 70

voor busvervoer van leerlingen:

leerlingenvervoer

 

Inlichtingen-formulier

Vul onderstaand formulier in.

Ingevuld door (naam + functie)*
Telefoon
Email*

Gegevens van het kind

Naam van het kind
Geboortedatum
wis
Adres

Gegevens van de ouders

Naam van de ouders
Telefoon
Email

Werking?

Voor welke werking wil u uw zoon/dochter graag aanmelden?*
- De type 3-werking (voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen)
- De type 9-werking (voor kinderen met een autisme spectrum stoornis)
- Ik weet het niet

Huidige school

Klas
Naam contactpersoon
Telefoon
Email

Begeleidend CLB

Naam contactpersoon
Telefoon
Email

Psychopedagische gegevens

Cognitieve mogelijkheden
Niveau van schools functioneren, ontwikkelingsniveau :
Sociaal-emotioneel functioneren
Diagnostische gegevens
Betrokken externe diensten
Relevante gegevens ivm de gezinssituatie
 
(*) Verplicht in te vullen